Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych i dbamy o prywatność Klientów.
Korzystając z formularza kontaktowego Strony Internetowej www.enerta.pl, Klient przekazuje swoje dane osobowe. 

Ten dokument zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy dane osobowe Klientów i przysługujących w związku z tym uprawnieniach. Dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych jest Enerta Robert Neugebauer z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 41A, NIP :573-217-15-60. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

  - przesyłając email na adres: enerta@enerta.pl, lub

  - dzwoniąc pod numer 34 389 82 62, lub

  - wysyłając list na adres: Enerta Robert Neugebauer, ul. Mirowska 41A, 42-200 Częstochowa.

 1. Dane osobowe, które Klient podaje w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) w celu odpowiedzi na zapytanie, skargę lub sugestię, która może być skierowana przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, telemarketingowe, prawnicze, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia danego zapytania, przy czym można przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, nie dłużej niż przez okres lat 10.

 2. Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma następujące prawa:

  - Prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe Klienta są przetwarzane, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

  - Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

  - Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeśli np. Klient kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, dane nie są już potrzebne dla realizacji celów) - w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych będzie je można przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  - Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (jeśli np. dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli Klient cofnie swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania tych danych).

  - Prawo do przenoszenia danych: w związku z tym, że dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy Klient ma prawo otrzymać dane, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).

  - Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych: w zakresie w jakim dane będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych  w formularzu kontaktowym uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie.


POLITYKA COOKIES
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 DEFINICJE
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem enerta.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator - firma Enerta Robert Neugebauer, prowadząca działalność pod adresem: ul. Mirowska, 41A, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 573-217-15-60, o nadanym numerze REGON: 240848537, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook
§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.


Trzy składniki jakości: dobre projekty,
dobre wykonanie, dobre ceny

Tu kupujesz u źródła: posiadamy własną szwalnię i biuro projektowe. Unikalne dopasowanie do potrzeb klienta to jedna z cech wyróżniających Enertę na rynku. Z produktów Enerta korzystają hotele, pensjonaty, wszelkiego typu lokale gastronomiczne i oczywiście domy naszych klientów.

Ogromne doświadczenie

Tekstylia domowe i HoReCa produkujemy od 2003 roku. Znajdziesz je w sklepach detalicznych (internetowych i stacjonarnych) w Polsce i za granicą. Jesteśmy sprawdzeni przez rynek i potrafimy dopasować się do nawet największych wymagań.

Współpracujemy i szyjemy na miarę

Uważnie słuchamy naszych klientów i tworzymy produkty dopasowane do ich potrzeb. Razem pracujemy na wspólny sukces i pozytywny wizerunek firm.

Sprawdzona jakość na lata

Przestrzegamy wysokich standardów doboru tkanin, kroju i szycia każdego produktu. Czy są to tekstylia dla branży gastronomicznej, czy dla domu, mają być zawsze wzorowej jakości — bo tego oczekuje klient.

Zapytaj o sprawdzone tekstylia
×